Detektivní služby pro advokátní kanceláře

 • Zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní jednání
 • Prověřování osob a společností (dlužníci, odběratelé, dodavatelé, společníci atd.)
 • Prověřování nemovitostí
 • Pátrání po osobách (dlužníci, vyšetřované osoby)
 • Pátrání po věcech ( odcizená vozidla, odcizené movité věci, ztracené movité věci)
 • Monitorování osob
 • Monitorování věcí (vozidla, nemovitosti a jiné hmotné věci)
 • Vyhledávání odposlechů a kamer
 • Vyhledávání sledovacích zařízení
 • Poradenství v oblasti trestního práva
 • Dohledávání majetku
 • Doručování zásilek
 • Vymáhání pohledávek
 • Ochrana majetku
 • Odhalování nekalé soutěže
 • Odhalování zneužití ochranné známky
 • Osobní ochrana
 • Doprovody osob
 • Ochrana objektů
 • a mnohé další, dle přání klienta