Detektivní služby pro soukromé osoby

 • Prokazování partnerské nevěry
 • Prověřování osob
 • Prověřování nemovitostí
 • Pátrání po osobách ( pohřešované osoby, pohřešované děti, dlužníci, vyšetřované osoby)
 • Pátrání po věcech ( odcizená vozidla, odcizené movité věci, ztracené movité věci)
 • Monitorování osob
 • Monitorování věcí (vozidla, nemovitosti a jiné hmotné věci)
 • Zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní jednání
 • Vyhledávání odposlechů a kamer
 • Vyhledávání sledovacích zařízení
 • Zajištění právních služeb
 • Poradenství v oblasti trestního práva
 • Dohledávání majetku dlužníků
 • Doručování zásilek
 • Osobní ochrana
 • Doprovody osob
 • Ochrana objektů
 • a mnohé další, dle přání klienta
 • .