Vítejte na našich stránkách

D A N K O & spol. s r.o.. je společností založenou již v roce 1992. Společnost je nyní rozdělena do tří divizí. V divizi Detektivní služby našim klientům nabízíme kompletní služby v oblasti detektivní činnosti (soukromý detektiv), ochrana objektů, osob a věcí. Zárukou naší profesionality je mnohaletá praxe zakladatele divize v oblasti bezpečnostní problematiky. Disponujeme znalostmi z oboru na té nejvyšší úrovni. Naše působnost není omezena územím České republiky, na přání klienta provádíme detektivní služby po celém světě. Jsme v kontaktu s dalšími subjekty (detektivní agentury, detektivní kanceláře, soukromí detektivové) mimo Českou republiku. Detektivní služby provádíme diskrétně a s profesionálním přístupem. Zabýváme se také zastupováním v roli zmocněnec poškozeného a poradenskou činností v oblasti trestního práva. Speciální činností divize Detektivní služby je vyhledávání odposlechů, vyhledávání monitorovacích (sledovacích) zařízení a vyhledávání kamer. V neposlední řadě na divize Detektivní služby provádí úkony spojené s vymáháním pohledávek a prevenci vzniku problematických pohledávek.

Soukromý detektiv (detektivní kancelář, detektivní agentura) a zákon

Detektivní služby poskytované osobou soukromý detektiv jsou koncesovanou živností, jejíž obsah stanoví Nařízení vlády ČR č. 278 ze dne 23. července 2008 o obsahových náplních jednotlivých živností. „Koncesovaná živnost služby soukromých detektivů zahrnuje poskytování služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokážou právní zájem.“ Právní vztah soukromý detektiv resp. detektivní kancelář, detektivní agentura a klient se řídí hlavně obchodním zákoníkem. Na základě uzavřené smlouvy soukromý detektiv (detektivní kancelář, detektivní agentura) získává informace pro klienta.